ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โครงการสัมมนาประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการสัมมนาประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอน

DVD00649A1C1

โครงการสัมมนาประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอน

14 155

เผยแพร่เมื่อ 03-03-2020 ผู้ชม 155

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื้อหา :

โครงการสัมมนาประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอน

เวลา : 1 ชั่วโมง 15 นาที

คำสำคัญ : ประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอน - สัมมนา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1934&code_db=61008