ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รวมเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์

รวมเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์

FDVD00348A1C1

รวมเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์

18

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2020 ผู้ชม 18

ผู้กำกับ : -

เนื้อหา :

รวมเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์

เวลา : 2 ชั่วโมง 30 นาที

คำสำคัญ : เพลงประกอบภาพยนตร์รางวัลออสการ์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1930&code_db=62001