ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 70 เรื่อง ปลาส้ม ปลาสลิดเค็ม

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 70 เรื่อง ปลาส้ม ปลาสลิดเค็ม

VCD01105A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 70 เรื่อง ปลาส้ม ปลาสลิดเค็ม

14 65

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2020 ผู้ชม 65

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 70 เรื่อง ปลาส้ม ปลาสลิดเค็ม

เวลา : 21 นาที

คำสำคัญ : ปลาส้ม ปลา ปลาสลิดเค็ม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1926&code_db=61013