ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ชุดที่ 51 การผลิตเชื้อเห็ดฟาง, การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ชุดที่ 51 การผลิตเชื้อเห็ดฟาง, การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม

VCD01095A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ชุดที่ 51 การผลิตเชื้อเห็ดฟาง, การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม

16 110

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2020 ผู้ชม 110

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ชุดที่ 51 การผลิตเชื้อเห็ดฟาง, การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม (แผ่นไม่สมบูรณ์)

เวลา : 20 นาที

คำสำคัญ : การศึกษาประกอบอาชีพ - เห็ดฟาง เห็ดฟาง - การเพาะเห็ด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1923&code_db=61013