ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
พม่า = Myanmar make a wish

พม่า = Myanmar make a wish

DVD00669A1C1

พม่า = Myanmar make a wish

14 114

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2020 ผู้ชม 114

ผู้กำกับ/นักแสดง : ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

เนื้อหา :

ดีวีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง พม่า เลขเรียกหนังสือ 915.91 ธ312พ พม่า (Myanmar Make a Wish) คู่มือนำเที่ยวด้วยข้อมูลความรู้ในสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองพุกาม มัณฑะเลย์ และย่างกุ้ง อาทิ มหาเจดีย์ชเวดากอง แม่น้ำเอยาร์วดี และพระมหามุนี เต็มอิ่มกับภาพแบบ Slide show พร้อมลิงค์เชื่อมข้อมูลทั้งแผนที่ การจองโรงแรม ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และเช็คอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินได้ทันที สะดวกในการเตรียมแผนท่องเที่ยว

เวลา :

คำสำคัญ : พม่า พม่า - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว - พม่า

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1921&code_db=61017