ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 66 เรื่อง ปลาดุกรมควัน, ปลาดุกเส้น

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 66 เรื่อง ปลาดุกรมควัน, ปลาดุกเส้น

VCD01101A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 66 เรื่อง ปลาดุกรมควัน, ปลาดุกเส้น

14 96

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2020 ผู้ชม 96

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 66 เรื่อง ปลาดุกรมควัน, ปลาดุกเส้น

เวลา : 27 นาที

คำสำคัญ : ปลา ปลาดุกรมควัน ปลาดุกเส้น

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1917&code_db=61013