ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รายการคิดได้ไง

รายการคิดได้ไง

VCD01085A1C1

รายการคิดได้ไง

14 69

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2020 ผู้ชม 69

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" เรื่องที่ 1 สู่มหาวิทยาลัยชีวิต เรื่องที่ 2 เรียนรู้สู่สากล ที่ดรุณสิกขลัย

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : มหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - มหาวิทยาลัยชีวิต โรงเรียน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1910&code_db=61008