ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 5. เรียนเกษตรดีๆ กับพี่บุญช่วย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 5. เรียนเกษตรดีๆ กับพี่บุญช่วย

VCD01077A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 5. เรียนเกษตรดีๆ กับพี่บุญช่วย

16 101

เผยแพร่เมื่อ 20-02-2020 ผู้ชม 101

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 5. เรียนเกษตรดีๆ กับพี่บุญช่วย

เวลา : 48 นาที

คำสำคัญ : ชุมชน - การเรียนรู้ ภูมิปัญญา - เกษตรกรรม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1902&code_db=61008