ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เอกอัจฉริยราชา ปัญญาแห่งแผ่นดิน

เอกอัจฉริยราชา ปัญญาแห่งแผ่นดิน

VCD01866A1C1

เอกอัจฉริยราชา ปัญญาแห่งแผ่นดิน

16 132

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้ชม 132

ผู้กำกับ/นักแสดง : กระทรวงพาณิชย์

เนื้อหา :

เอกอัจฉริยราชา ปัญญาแห่งแผ่นดิน

เวลา : 1 ชั่วโมง 11 นาที

คำสำคัญ : ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470 - พระราชกรณียกิจ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1862&code_db=61017