ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ชุดที่ 35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แหนม, กุนเชียง, ไส้กรอก, แคบหมู) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แฮม, เบคอน, ไส้กรอก) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูแผ่น, หมูสวรรค์, หมูทุบ) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูยอ, ลูกชิ้น)

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ชุดที่ 35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แหนม, กุนเชียง, ไส้กรอก, แคบหมู) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แฮม, เบคอน, ไส้กรอก) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูแผ่น, หมูสวรรค์, หมูทุบ) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูยอ, ลูกชิ้น)

VCD01226A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ชุดที่ 35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แหนม, กุนเชียง, ไส้กรอก, แคบหมู) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แฮม, เบคอน, ไส้กรอก) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูแผ่น, หมูสวรรค์, หมูทุบ) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูยอ, ลูกชิ้น)

16 121

เผยแพร่เมื่อ 11-02-2020 ผู้ชม 121

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

สาธิตการฝึกอบรมวิชาชีพการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แหนม, กุนเชียง, ไส้กรอก, แคบหมู) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แฮม, เบคอน, ไส้กรอก) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูแผ่น, หมูสวรรค์, หมูทุบ) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูยอ, ลูกชิ้น) โดยมีขั้นตอนวิธีต่างๆพร้อมอุปกรณ์ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

เวลา : 45 นาที

คำสำคัญ : การฝึกอาชีพ - ผลิตภัณฑ์ หมู - ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ - การเก็บและรักษา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1853&code_db=61013