ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
บ้านไม่บาน อีโค ดีไซน์สไตล์พอเพียงกับอาจารย์ชี่ยว ชุดที่ 6

บ้านไม่บาน อีโค ดีไซน์สไตล์พอเพียงกับอาจารย์ชี่ยว ชุดที่ 6

VCD01824A1C1

บ้านไม่บาน อีโค ดีไซน์สไตล์พอเพียงกับอาจารย์ชี่ยว ชุดที่ 6

14 163

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2020 ผู้ชม 163

ผู้กำกับ/นักแสดง : ภัทรพล เวทยสุภรณ์

เนื้อหา :

รวมแบบบ้าน 8 แบบพร้อมแปลนคือ 1. เรือนพักกลางน้ำ 2. เรือนพักชมสวน 3. วิลล่า บายพลู 4. บ้านเก้าพอเพียง 1 แบบ A 5. บ้านเก้าพอเพียง 1 แบบ B 6. บ้านเก้าพอเพียง 1 แบบ C 7. บ้านเก้าพอเพียง 2 8. บ้านเก้าพอเพียง 3

เวลา : 9 นาที

คำสำคัญ : บ้าน แบบแปลนบ้าน ที่อยู่อาศัย - การออกแบบและการตกแต่ง บ้าน - การออกแบบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1846&code_db=61013