ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิทยาศาสตร์สุดสนุก 2 Scien – Trific Ep.4 : Pooing ระบบขับถ่าย Ep.5 : Filght บิน บิน บิน Ep.6 : Electricity พลังงานไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์สุดสนุก 2 Scien – Trific Ep.4 : Pooing ระบบขับถ่าย Ep.5 : Filght บิน บิน บิน Ep.6 : Electricity พลังงานไฟฟ้า

VCD02396A1C1

วิทยาศาสตร์สุดสนุก 2 Scien – Trific Ep.4 : Pooing ระบบขับถ่าย Ep.5 : Filght บิน บิน บิน Ep.6 : Electricity พลังงานไฟฟ้า

14 108

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2020 ผู้ชม 108

ผู้กำกับ/นักแสดง : เอชที แกรนด์ คอร์เปอเรชั่น

เนื้อหา :

วิทยาศาสตร์สุดสนุก 2 Scien – Trific Ep.4 : Pooing ระบบขับถ่าย Ep.5 : Filght บิน บิน บิน Ep.6 : Electricity พลังงานไฟฟ้า

เวลา : 40 นาที

คำสำคัญ : ระบบขับถ่าย บิน พลังงานไฟฟ้า

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1844&code_db=61013