ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา เปเปอร์มาเช่

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา เปเปอร์มาเช่

VCD02395A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา เปเปอร์มาเช่

16 110

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2020 ผู้ชม 110

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา เปเปอร์มาเช่ เปเปอร์มาเช่ คือศิลปะการนำ กระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปผสมกาว สร้างเป็นตุ๊กตา รูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการ ซึ่งเป็นศิลปในการสร้างสรรค์กระดาษที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมีคุณค่าขึ้นมาใหม่ เป้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยคุณสมบัติของเปเปอร์มาเช่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

เวลา : 27 นาที

คำสำคัญ : เปเปอร์มาเช่

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1843&code_db=61013