ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา การพับผ้าเช็ดหน้ารูปสัตว์

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา การพับผ้าเช็ดหน้ารูปสัตว์

VCD02393A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา การพับผ้าเช็ดหน้ารูปสัตว์

14 124

เผยแพร่เมื่อ 06-02-2020 ผู้ชม 124

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา การพับผ้าเช็ดหน้ารูปสัตว์

เวลา : 20 นาที

คำสำคัญ : การพับผ้าเช็ดหน้า - รูปสัตว์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1841&code_db=61013