ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 8 ชีวิตปลอดภัยสไตล์ธรรมะ

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 8 ชีวิตปลอดภัยสไตล์ธรรมะ

VCD02032A1C1

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 8 ชีวิตปลอดภัยสไตล์ธรรมะ

16 109

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2020 ผู้ชม 109

ผู้กำกับ/นักแสดง : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

เนื้อหา :

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 8 ชีวิตปลอดภัยสไตล์ธรรมะ

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : พุทธศาสนา - หลักคำสอน ธรรมะกับชีวิตประจำวัน ธรรมเทศนา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1815&code_db=61010