ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 5 ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 5 ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

VCD02031A1C1

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 5 ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

533 118

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2020 ผู้ชม 118

ผู้กำกับ/นักแสดง : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

เนื้อหา :

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 5 ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

เวลา : 51 นาที

คำสำคัญ : พุทธศาสนา - หลักคำสอน ธรรมะกับชีวิตประจำวัน ธรรมเทศนา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1814&code_db=61010