ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน สายไฟความรู้หุ้มฉนวน

กบนอกกะลา ตอน สายไฟความรู้หุ้มฉนวน

VCD02280A1C1

กบนอกกะลา ตอน สายไฟความรู้หุ้มฉนวน

14 220

เผยแพร่เมื่อ 17-01-2020 ผู้ชม 220

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง สายไฟความรู้หุ้มฉนวน

เวลา : 43 นาที

คำสำคัญ : ไฟฟ้า สายไฟ ไฟฟ้า - สายไฟ กระแสไฟฟ้า สารคดีกบนอกกะลา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1560&code_db=61001