ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรม

DVD006784A1C1

กฎแห่งกรรม

14 96

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2020 ผู้ชม 96

ผู้กำกับ/นักแสดง : ม.ป.ผ.

เนื้อหา :

กฎแห่งกรรม นิทานชาดก ๕๐๐ ชาติ รวมสารบัญเรื่อง 1. กัณหาชาดก 2. ตัดติรชาดก 3. พกชาดก 4. มโนชชาดก 5. กโบดกชาดก 6. กุมภชาดก

เวลา : 3 ชั่วโมง 35 นาที

คำสำคัญ : นิทานชาดก นิทานชาดก - กฎแห่งกรรม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1549&code_db=61010