ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ศิลปะอโรม่า นวดลีลากดจุด

ศิลปะอโรม่า นวดลีลากดจุด

VCD01857A1C1

ศิลปะอโรม่า นวดลีลากดจุด

16 110

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2020 ผู้ชม 110

ผู้กำกับ/นักแสดง : Nationchannel

เนื้อหา :

10 ศาสตร์แห่งการรักษาสุขภาพ และความงาม เช่น นวดกดจุดคลายเครียด หยุดโรคชราก่อนวัย นวดสปาหน้าเด้ง

เวลา : 1 ชั่วโมง 7 นาที

คำสำคัญ : ศิลปะอโรม่า นวดกดจุด สปา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1541&code_db=61015