ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน ตู๊ดตู่ผู้น่ารัก

คนค้นฅน ตอน ตู๊ดตู่ผู้น่ารัก

VCD01465A1C1

คนค้นฅน ตอน ตู๊ดตู่ผู้น่ารัก

14 115

เผยแพร่เมื่อ 14-01-2020 ผู้ชม 115

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

คนค้นฅน เป็นรายการสารคดีชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล มีทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ความคิด สาระดีๆ ข้อคิดต่างๆ และสะท้อนแนวคิดดีๆ นั้นได้เป็นอย่างดี คนค้นฅน ตอน ตู๊ดตู่ผู้น่ารัก

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : ตู๊ดตู่(ผู้ผิดปกติทางสมอง) สารคดีคนค้นฅน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1539&code_db=61001