ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เปียโน เพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาด้านดนตรี

เปียโน เพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาด้านดนตรี

DVD00726A1C1

เปียโน เพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาด้านดนตรี

14 173

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2020 ผู้ชม 173

ผู้กำกับ/นักแสดง : รุ่งรดิศญ ไวอาษา

เนื้อหา :

ดีวีดีและซีดีออดิโอมาพร้อมหนังสือเรื่อง เปียโน เพลงพระราชนิพนธ์ เลขเรียกหนังสือ 782.42 ร633ป รวมบทเพลงบรรเลงเปียโนเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน 15 บทเพลง 1.พรปีใหม่ 2.ความฝันอันสูงสุด 3.ไกลกังวล 4.ยิ้มสู้ 5. ดวงใจกับความรัก 6.ชะตาชีวิต 7.ใกล้รุ่ง 8.สายฝน 9.แสงเทียน 10.เมื่อโสมส่อง 11.แสงเดือน 12.ลมหนาว 13.แก้วตาขวัญใจ 14.ยามเย็น 15. อาทิตย์อัสดง

เวลา : 4 ชั่วโมง 26 นาที

คำสำคัญ : เปียโน โน้ตเพลง เพลงพระราชนิพนธ์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1521&code_db=61015