ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานใต้พิภพ

กบนอกกะลา ตอน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานใต้พิภพ

VCD01432A1C1

กบนอกกะลา ตอน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานใต้พิภพ

14 108

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2020 ผู้ชม 108

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด กบนอกกะลา ตอน พลังงานใต้พิภพ พบกับความรู้เรื่อง ก๊าซธรรมชาติ

เวลา : 40 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา ก๊าซ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1506&code_db=61001