ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน ปลาหมึกบด ปลาหมึกหมด

กบนอกกะลา ตอน ปลาหมึกบด ปลาหมึกหมด

VCD01422A1C1

กบนอกกะลา ตอน ปลาหมึกบด ปลาหมึกหมด

2 68

เผยแพร่เมื่อ 07-01-2020 ผู้ชม 68

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง ปลาหมึกบด ปลาหมึกหมด

เวลา : 41 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา ปลาหมึก ปลาหมึกบด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1490&code_db=61001