ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน กว่าแม่จะรู้เดียงสา

คนค้นฅน ตอน กว่าแม่จะรู้เดียงสา

VCD01475A1C1

คนค้นฅน ตอน กว่าแม่จะรู้เดียงสา

14 142

เผยแพร่เมื่อ 06-01-2020 ผู้ชม 142

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

คนค้นฅน เป็นรายการสารคดีชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล มีทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ความคิด สาระดีๆ ข้อคิดต่างๆ และสะท้อนแนวคิดดีๆ นั้นได้เป็นอย่างดี คนค้นฅน ตอน กว่าแม่จะรู้เดียงสา 

เวลา : 1 ชั่วโมง 17 นาที

คำสำคัญ : แม่(กว่าจะรู้เดียงสา) สารคดีคนค้นฅน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1479&code_db=61001