ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
จุดเปลี่ยน ตอน อร่อยลิ้น ต้องไม่อร่อยร้าย

จุดเปลี่ยน ตอน อร่อยลิ้น ต้องไม่อร่อยร้าย

VCD02567A1C1

จุดเปลี่ยน ตอน อร่อยลิ้น ต้องไม่อร่อยร้าย

14 81

เผยแพร่เมื่อ 27-12-2019 ผู้ชม 81

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จุดเปลี่ยน ตอน อร่อยลิ้น ต้องไม่อร่อยร้าย

เวลา : 1 ชั่วโมง 26 นาที

คำสำคัญ : สารคดีจุดเปลี่ยน สารแต่งกลิ่นและรสอาหาร อาหาร - สารแต่งกลิ่นและรสอาหาร ขนม - สารแต่งกลิ่นและรสอาหาร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1465&code_db=61001