ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กำเนิดกุมาร

กำเนิดกุมาร

VCD02631A1C1

กำเนิดกุมาร

14 117

เผยแพร่เมื่อ 26-12-2019 ผู้ชม 117

ผู้กำกับ/นักแสดง : ชมรมบุญรักษาแม่และเด็ก

เนื้อหา :

วีซีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง กำเนิดกุมาร เลขเรียกหนังสือ 618 ช175ก เนื้อหาในแผ่น กำเหนิดกุมาร การเจริญของทารกในครรภ์ การคลอดต่างๆ

เวลา : 3 ชั่วโมง 36 นาที

คำสำคัญ : การคลอด การตั้งครรภ์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1461&code_db=61013