ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ

VCD02624A1C1

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ

74 94

เผยแพร่เมื่อ 25-12-2019 ผู้ชม 94

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เนื้อหา :

ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : กุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาดำ - การเลี้ยง กุ้งกุลาดำ - การพัฒนาสายพันธุ์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1453&code_db=61013