ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
จุดเปลี่ยน ตอน เด็กไทยอ่านน้อย

จุดเปลี่ยน ตอน เด็กไทยอ่านน้อย

VCD02323A1C1

จุดเปลี่ยน ตอน เด็กไทยอ่านน้อย

102

เผยแพร่เมื่อ 24-12-2019 ผู้ชม 102

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

จุดเปลี่ยน ตอน เด็กไทยอ่านน้อย

เวลา : 42 นาที

คำสำคัญ : สารคดีจุดเปลี่ยน การอ่าน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1449&code_db=61001