ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา




สำหรับบุคลากร




จุดเปลี่ยน ตอน พิชิตป่วยด้วยการนอน

จุดเปลี่ยน ตอน พิชิตป่วยด้วยการนอน

VCD02322A1C1

จุดเปลี่ยน ตอน พิชิตป่วยด้วยการนอน

211 73

เผยแพร่เมื่อ 24-12-2019 ผู้ชม 73

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

แนวแน่แก้ใขในสิ่งผิด

เวลา : 1 ชั่วโมง 22 นาที

คำสำคัญ : สารคดีจุดเปลี่ยน หลักการนอน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1448&code_db=61001