ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน กุ๊ยย้ง โดดเดี่ยวผู้น่ารัก

คนค้นฅน ตอน กุ๊ยย้ง โดดเดี่ยวผู้น่ารัก

VCD02317A1C1

คนค้นฅน ตอน กุ๊ยย้ง โดดเดี่ยวผู้น่ารัก

2 89

เผยแพร่เมื่อ 24-12-2019 ผู้ชม 89

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

สารคดีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ คนที่ทำงานเพื่อสังคม คนที่ประสพความสำเร็จ คนที่ขาดด้อยโอกาสหรือคนพิการ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ข้อคิดในการมีชีวิตอยู่  คนค้นฅน ตอน กุ๊ยย้ง โดดเดี่ยวผู้น่ารัก 

เวลา : 41 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนค้นฅน โรคอัลไซเมอร์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1440&code_db=61001