ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Little Buddha พุทธตำนานแห่งองค์ศาสดา

Little Buddha พุทธตำนานแห่งองค์ศาสดา

FDVD00176A1C1

Little Buddha พุทธตำนานแห่งองค์ศาสดา

2 168

เผยแพร่เมื่อ 23-12-2019 ผู้ชม 168

ผู้กำกับ/นักแสดง : ave / Keanu Reeves

เนื้อหา :

คีอานู รีฟ แสดงเป็นพระพุทธเจ้า เรื่องราวของพระของธิเบตที่กลับชาติมาเกิดเป็นเด็กชายชาวอเมริกันนับถือ ศาสนาคริสต์ และเล่าย้อนไปถึงประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า มีถ่ายทำวัดในประเทศภูฏานด้วย 

เวลา : 2 ชั่วโมง 15 นาที

คำสำคัญ : พุทธตำนาน ศาสนาพุทธ องค์ศาสดา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1437&code_db=62001