ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน หมอต๊วง หมอนักบิน

คนค้นฅน ตอน หมอต๊วง หมอนักบิน

VCD02305A1C1

คนค้นฅน ตอน หมอต๊วง หมอนักบิน

319

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2019 ผู้ชม 319

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

สารคดีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ คนที่ทำงานเพื่อสังคม คนที่ประสพความสำเร็จ คนที่ขาดด้อยโอกาสหรือคนพิการ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ข้อคิดในการมีชีวิตอยู่ คนค้นฅน ตอน หมอต๊วง หมอนักบิน

เวลา : 41 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนค้นฅน กรพรหม แสงอร่าม - หมอต๊วง หมอนักบิน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1433&code_db=61001