ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เปิดเลนส์ส่องโลกบรูไน Brunei วัฒนธรรม

เปิดเลนส์ส่องโลกบรูไน Brunei วัฒนธรรม

VCD02427A1C1

เปิดเลนส์ส่องโลกบรูไน Brunei วัฒนธรรม

201 118

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2019 ผู้ชม 118

ผู้กำกับ/นักแสดง : นิติภูมิ นวรัตน์

เนื้อหา :

ร่วมเดินทางเปิดโลกกว้างไปกับการเรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่ประเทศบรูไน สังคมและวัฒนธรรมบรูไนยังมีลักษณะพื้นฐานที่ยึดหลักครอบครัวประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบง่าย ศาสนาอิสลามมีบทบาทมากในการกำหนดพฤติกรรมทางสังคม เช่น การเกิด การแต่งงาน เป็นต้น ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมาเลเซียและอินโดนีเซียมาก จึงมีประเพณี ภาษา และการแต่งกายที่คล้ายคลึงกัน

เวลา : 55 นาที

คำสำคัญ : บรูไน บรูไน - สังคมและวัฒนธรรม บรูไน - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1429&code_db=61017