ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ นายสำราญ เกิดผล

องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ นายสำราญ เกิดผล

VCD00737A1C1

องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ นายสำราญ เกิดผล

14 141

เผยแพร่เมื่อ 18-12-2019 ผู้ชม 141

ผู้กำกับ/นักแสดง : ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

เนื้อหา :

วีซีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ นายสำราญ เกิดผล เลขเรียกหนังสือ 927.78 ณ217อ

เวลา :

คำสำคัญ : สำราญ เกิดผล 2470 - นักดนตรีไทย - ชีวประวัติ ศิลปินแห่งชาติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1420&code_db=61017