ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน ก๊ายรัง ตลาดนัดกลางสายน้ำโขง

คนค้นฅน ตอน ก๊ายรัง ตลาดนัดกลางสายน้ำโขง

VCD02304A1C1

คนค้นฅน ตอน ก๊ายรัง ตลาดนัดกลางสายน้ำโขง

2 68

เผยแพร่เมื่อ 17-12-2019 ผู้ชม 68

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

สารคดีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ คนที่ทำงานเพื่อสังคม คนที่ประสพความสำเร็จ คนที่ขาดด้อยโอกาสหรือคนพิการ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ข้อคิดในการมีชีวิตอยู่

เวลา : 1 ชั่วโมง 12 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนค้นฅน ตลาดนัดก๊ายรัง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1414&code_db=61001