ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน ออกนอกกะลาตามรอยเท้าพ่อ

กบนอกกะลา ตอน ออกนอกกะลาตามรอยเท้าพ่อ

VCD02278A1C1

กบนอกกะลา ตอน ออกนอกกะลาตามรอยเท้าพ่อ

15 98

เผยแพร่เมื่อ 17-12-2019 ผู้ชม 98

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง ออกนอกกะลาตามรอยเท้าพ่อ

เวลา : 41 นาที

คำสำคัญ : ตามรอยเท้าพ่อ (โครงการพระราชดำริ) สารคดีกบนอกกะลา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1409&code_db=61001