ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน ไม้กวาดดอกหญ้า จากสูงมาสู่มหานคร

กบนอกกะลา ตอน ไม้กวาดดอกหญ้า จากสูงมาสู่มหานคร

VCD02253A1C1

กบนอกกะลา ตอน ไม้กวาดดอกหญ้า จากสูงมาสู่มหานคร

2 71

เผยแพร่เมื่อ 16-12-2019 ผู้ชม 71

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดตรงไหน กบนอกกะลาตอน ไม้กวาดดอกหญ้า จากสูงมาสู่มหานคร

เวลา : 41 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1396&code_db=61001