ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Python Invasion in the Everglades

Python Invasion in the Everglades

DVD00121A1C1

Python Invasion in the Everglades

90

เผยแพร่เมื่อ 16-12-2019 ผู้ชม 90

ผู้กำกับ/นักแสดง : National Geographic

เนื้อหา :

เรื่องราวของเจ้างูไพธอน ที่ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าจระเข้ยักษ์ที่มีขนาดตัวถึง 6 ฟุต เจาะลึกเรื่องราวสุดแปลกว่าเจ้างูไพธอนใช้วิธีการใดในการกลืนเจ้าจระเข้ยักษ์เข้าไปในท้อง สารคดีชุดนี้จะมาเปิดเผย ความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้อง-หลัง การสู้ของเหล่างูไพธอน

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : Snake Python งู - สัตว์เลื้อนคลาน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1392&code_db=61001