ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน Electric วิทยา

กบนอกกะลา ตอน Electric วิทยา

VCD01401A1C1

กบนอกกะลา ตอน Electric วิทยา

40

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2019 ผู้ชม 40

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา รายการสารคดีโทรทัศน์เปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดตรงใหน กบนอกกะลาตอน Electric วิทยา

เวลา : 1 ชั่วโมง 50 นาที

คำสำคัญ : Electric ไฟฟ้า สารคดีกบนอกกะลา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1388&code_db=61001