ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน สยามซอส.. ซู้ด.. ซู้ด.. ของไทย 4 ทิศ

กบนอกกะลา ตอน สยามซอส.. ซู้ด.. ซู้ด.. ของไทย 4 ทิศ

VCD01398A1C1

กบนอกกะลา ตอน สยามซอส.. ซู้ด.. ซู้ด.. ของไทย 4 ทิศ

2 63

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2019 ผู้ชม 63

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง สยามซอส.. ซู้ด.. ซู้ด.. ของไทย 4 ทิศ

เวลา : 1 ชั่วโมง 7 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา ซอส ซอส - เครื่องปรุงอาหาร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1386&code_db=61001