ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ต้นแบบกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

ต้นแบบกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

DVD00859A1C1

ต้นแบบกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

58

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2019 ผู้ชม 58

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เนื้อหา :

ต้นแบบกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ รวม 11 ตอน 1. กิจกรรมเกมกีฬาและการละเล่น 2. กิจกรรมการเต้นรำ 3. กิจกรรมศิลปะและหัตถกรรม 4. กิจกรรมร้องเพลงและดนตรี 5. กิจกรรมภาษาและวรรณกรรม 6. กิจกรรมการแสดงและการละคร 7. กิจกรรมงานอดิเรก 8. กิจกรรมกลางแจ้ง / นอกเมือง 9. กิจกรรมทางสังคม 10. กิจกรรมพิเศษตามเทศการ 11. กิจกรรมการบริการอาสาสมัคร

เวลา : 1 ชั่วโมง 13 นาที

คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ กิจกรรมนัทนาการ - ผู้สูงอายุ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1369&code_db=61013