ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

VCD01773A1C1

เศรษฐกิจพอเพียง

43

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2019 ผู้ชม 43

ผู้กำกับ/นักแสดง : คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

เนื้อหา :

สื่อการเรียนการสอน สารคดีพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

เวลา : 43 นาที

คำสำคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง - ตามแนวพระราชดำริ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1367&code_db=61013