ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ลำตัดฮาสนั่นเมือง 1 ตอน ฮาสบัดลำตัดหยุดโลก

ลำตัดฮาสนั่นเมือง 1 ตอน ฮาสบัดลำตัดหยุดโลก

VCD02366A1C1

ลำตัดฮาสนั่นเมือง 1 ตอน ฮาสบัดลำตัดหยุดโลก

44

เผยแพร่เมื่อ 09-12-2019 ผู้ชม 44

ผู้กำกับ/นักแสดง : หวังเต๊ะ นิมา...[และคนอื่นๆ]

เนื้อหา :

ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง

เวลา : 1 ชั่วโมง 15 นาที

คำสำคัญ : ลำตัด ศิลปะการละเล่นพื้นบ้าน - ภาคกลาง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1362&code_db=61015