ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Kung fu Dragns of wudang

Kung fu Dragns of wudang

DVD00085A1C1

Kung fu Dragns of wudang

76

เผยแพร่เมื่อ 04-12-2019 ผู้ชม 76

ผู้กำกับ/นักแสดง : National Geographic

เนื้อหา :

ในประเทศจีน ณเทือกเขาสูงที่สงบและปลีกตัวจากโลกภายนอกได้มีโรงเรียนแห่งศิลปะการต่อสู้ตั้งอยู่โดยตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาวูดางที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่กำเนิดศิลปะการต่อสู้ของจีนที่มีความลับมานานและความเป็นอมตะ เช่นกัน

เวลา : 1 ชั่วโมง 36 นาที

คำสำคัญ : ศิลปะการต่อสู้ kung fu

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1349&code_db=61001