ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ส่องโลก ชุด วัฒนธรรมที่น่าจดจำ ตอน เล่นแบบมอญ บ้านพระเจดีย์

ส่องโลก ชุด วัฒนธรรมที่น่าจดจำ ตอน เล่นแบบมอญ บ้านพระเจดีย์

VCD00315A1C1

ส่องโลก ชุด วัฒนธรรมที่น่าจดจำ ตอน เล่นแบบมอญ บ้านพระเจดีย์

35

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2019 ผู้ชม 35

ผู้กำกับ/นักแสดง : ส่องโลก

เนื้อหา :

เล่นแบบมอญ นี่คือชีวิตอีกมุมของกลุ่มชนในดินแดนที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อกล่าวถึง พวกเขา คือ ชาวมอญหรือชาวรามัญ กลุ่มชนที่มีศิลปะและการละเล่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตน รวมทั้งภาพงานสมโภชและงานประเพณีต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตอนบ้านพระเจดีย์ ณ. แม่น้ำสามประสบ ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างเกาะมอญกับแผ่นดินใหญ่ ถูกเชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวมอญ ซึ่งอพยพมาจากพม่าพวกเขาอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยในเขต อ.สังขระบุรี จ. กาญจนบุรี ดินแดนที่สุดเขตแดนตะวันตก

เวลา : 45 นาที

คำสำคัญ :

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1332&code_db=61001