น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร อำเภอเมืองตาก

น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร อำเภอเมืองตาก

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 511

[16.9743304, 99.0248924, น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร อำเภอเมืองตาก]

 

ประโยชน์ใช้สอย     ใช้รับประทาน เป็นของฝาก ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่สด สะอาด และใช้วัตถุดิบหลักจากชุมชน

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์   ผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ จากภูมิปัญญาด้านอาหารเพื่อสุขภาพของคนโบราณก่อเกิดวิถีชีวิตพอเพียง สร้างแรกบันดาลใจเพื่อก่อตั้ง กลุ่มน้ำพริกคุณจำเนียร โดยการรวบรมกลุ่มของชาวบ้าน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

 

คำสำคัญ : น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร อำเภอเมืองตาก

ที่มา : http://123.242.165.136/index.php?module=acticle&pages=list_of_acticle&cate_acti_code=06&hur_code=01&page=2

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร อำเภอเมืองตาก. สืบค้น 8 ธันวาคม 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=712&code_db=DB0015&code_type=1

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=712&code_db=610007&code_type=TK001

Google search

Mic

น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร อำเภอเมืองตาก

น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร อำเภอเมืองตาก

 

น้ำพริกปลาร้าแม่จำเนียร   กลุ่มน้ำพริกคุณจำเนียรแม่บอน  OTOP ประเภทอาหาร ระดับ 5 ดาว ปี 2553

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 511