สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้ชม 873

[16.1975894, 99.9268058, สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี]

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมีเป็นสำนักปฏิบัติที่เงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ

การเดินทาง : เดินทางโดยรถยนต์ เริ่มจากอบต.วังชะโอน ขับรถไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๘ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๑๒ นาที่ผ่านหน้าอบต.บึงสามัคคี ขับต่อไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร มีป้ายทางเข้าของสำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมีอยู่ทางด้านขวามือให้เลี้ยวเข้าไป ขับตรงไปอีกประมาณ ๔ กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายประมาณ ๑๐๐ เมตร จะมีทางแยกทางด้านขวาให้ขับรถไปตามทาง ก็จะถึงสำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=512273&random=1488098617229

คำสำคัญ :

ที่มา : http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=512273&random=1488098617229

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี. สืบค้น 1 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=251&code_db=DB0002&code_type=W002

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=251&code_db=610002&code_type=06

Google search

Mic

ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมสลกบาตร

ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมสลกบาตร

การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กลายเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศในขณะนี้ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษ กับวัด แหล่งโบราณสถาน และสถานที่ปฏิบัติธรรม เนื่องจากวัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้ว มีคุณค่าต่อจิตใจและมีความศักดิ์สิทธ์และงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวไทย วัดจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นประเภทอื่นเนื่องจากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงความผูกพันทางจิตใจต่อชนรุ่นหลัง

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2022 ผู้เช้าชม 119

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี สำนักสงฆ์ เหมาะสำหรับกับการปฎิบัติธรรม 

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 873