สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้ชม 533

[16.1975894, 99.9268058, สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี]

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมีเป็นสำนักปฏิบัติที่เงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ

การเดินทาง : เดินทางโดยรถยนต์ เริ่มจากอบต.วังชะโอน ขับรถไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๘ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๑๒ นาที่ผ่านหน้าอบต.บึงสามัคคี ขับต่อไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร มีป้ายทางเข้าของสำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมีอยู่ทางด้านขวามือให้เลี้ยวเข้าไป ขับตรงไปอีกประมาณ ๔ กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายประมาณ ๑๐๐ เมตร จะมีทางแยกทางด้านขวาให้ขับรถไปตามทาง ก็จะถึงสำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=512273&random=1488098617229

คำสำคัญ :

ที่มา : http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=512273&random=1488098617229

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : วิจิตร โภคากร


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี. สืบค้น 16 พฤษภาคม 2565, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=251&code_db=DB0002&code_type=W002

Facebook Twitter LINE Linkedin

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=251&code_db=610002&code_type=06

Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี

สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี สำนักสงฆ์ เหมาะสำหรับกับการปฎิบัติธรรม 

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 533