ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้ชม 721

[16.6980555, 99.857012, ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต]

       องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นด้วยการสนับสนุนให้จัดทำแปลงสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านการเกษตร ภายในแปลงสาธิตมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ไม้ผล พืชไร่ พืชสมุนไพร และเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเลี้ยงไก่ เป็นต้น
       จากรายงานถึงแนวทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ถึงแผนการพัฒนาตำบลบึงทับแรต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร  โดยเฉพาะที่บึงสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรที่จะพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและประชาชนที่สนใจ ซึ่งภายในสวนได้จัดทำการเกษตรเรียนรู้ครบวงจร ตั้งการเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ำ การเพาะปลูก การจัดสวน และปลูกผักพืชสวนครัวรั้วกินได้  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ราษฎร ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสมโคกหนองนาโมเดล
       นอกจากนี้ยังสามารถเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามพื้นที่เขียวชอุ่มร่มรื่นทัศนียภาพสวยงาม และใกล้กันเป็นบึงสาธารณประโยชน์ เป็นอ่างเก็บน้ำประมง ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเส้นทาง อบต.มีแผนปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นสถานที่จัดงานประเพณีประจำท้องถิ่น ที่บริเวณดังกล่าว โดยจะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนรอบบึงสาธารณะได้รับการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ทั้งหมดปัจจุบัน 1,095 ไร่ตอนนี้ขุดไปแล้วทั้งหมด 275 ไร่ ทำประมงอีก 100 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ให้กับชาวบ้าน
       วัตถุประสงค์ต้องการพัฒนาเป็นแหล่งท่อง เที่ยวเป็น Landmark จุดเช็คอิน จะสร้างหอดูดาว ลานจอดรถ ปลูกทุ่งกระเจียวบาน มะพร้าวน้ำหอม มีร้านอาหา มีสปา จะต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนอย่างต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นสวนสาธารณะเป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นปลอดของชาวบ้านตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร

 

คำสำคัญ : หมู่บ้านต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=512119&random=1488092917599

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต. สืบค้น 14 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=244&code_db=610002&code_type=11

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=244&code_db=610002&code_type=11

Google search

Mic

แหล่งน้ำมันสิริกิติ์

แหล่งน้ำมันสิริกิติ์

ใครว่าเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำมัน คงต้องพับความคิดนั้นไปได้เลย เพราะที่นี่คือหนึ่งในแหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติซึ่งบริษัทปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานมาตั้งแต่พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบันโดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ยวันละ 20,000 บาร์เรล ภายในยังมีอาคารนิทรรศการ “ธารเพชร” แสดงขั้นตอนการขุดเจาะน้ำมันให้ได้เรียนรู้กันเต็มอิ่ม

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 5,808

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นด้วยการสนับสนุนให้จัดทำแปลงสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านการเกษตร ภายในแปลงสาธิตมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ไม้ผล พืชไร่ พืชสมุนไพร และเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเลี้ยงไก่ เป็นต้น

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 721