แหล่งน้ำมันสิริกิติ์

แหล่งน้ำมันสิริกิติ์

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้ชม 5,808

[16.6310918, 99.8718408, แหล่งน้ำมันสิริกิติ์]

 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์
 
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ได้รับการค้นพบเมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ.2524 โดย บริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด หรือไทยเชลล์ โดยมีการค้นพบน้ำมันปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์ที่หลุมสำรวจ “ลานกระบือเอ 1”  ในกิ่งอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และเริ่มผลิตน้ำมันเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2525  นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีการผลิตน้ำมันเพื่อใช่ในการพาณิชย์ จนถึงปัจจุบันแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ยังคงเป็นแหล่งน้ำมันบนบกขนาดที่มีใหญ่สุดในประเทศไทย
 
ซึ่งในวันที่ 12 มกราคมพ.ศ.2526 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดและได้พระราชทานนามอันเป็นสิริมงคลให้แก่แหล่งน้ำมันแห่งนี้ว่า “แหล่งน้ำมันสิริกิติ์”
08.30 - 16.30

 

คำสำคัญ : แหล่งน้ำมัน น้ำมันดิบ

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งน้ำมันสิริกิติ์--4635

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). แหล่งน้ำมันสิริกิติ์. สืบค้น 14 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=225&code_db=610002&code_type=11

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=225&code_db=610002&code_type=11

Google search

Mic

แหล่งน้ำมันสิริกิติ์

แหล่งน้ำมันสิริกิติ์

ใครว่าเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำมัน คงต้องพับความคิดนั้นไปได้เลย เพราะที่นี่คือหนึ่งในแหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติซึ่งบริษัทปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานมาตั้งแต่พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบันโดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ยวันละ 20,000 บาร์เรล ภายในยังมีอาคารนิทรรศการ “ธารเพชร” แสดงขั้นตอนการขุดเจาะน้ำมันให้ได้เรียนรู้กันเต็มอิ่ม

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 5,808

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นด้วยการสนับสนุนให้จัดทำแปลงสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านการเกษตร ภายในแปลงสาธิตมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ไม้ผล พืชไร่ พืชสมุนไพร และเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเลี้ยงไก่ เป็นต้น

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 720