น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2017 ผู้ชม 2,178

[16.1941912, 99.1922629, น้ำตกคลองน้ำไหล]

        น้ำตกคลองน้ำไหล หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า น้ำตกปางควาย เป็นน้ำตกที่มีความงดงาม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  น้ำตกคลองน้ำไหล เป็นน้ำตกที่งดงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของกำแพงเพชรที่เหมาะสำหรับการเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของขุนเขา สายน้ำ อันใสเย็น ชื่นชมกับทิวทัศน์รอบข้างซึ่งปรับแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม ร่มรื่นและสงบเงียบดี เหมาะที่จะเข้ามากลางเต็นท์นอนหรือมาเยือนสักหนึ่งครั้งในฤดูกาลแห่งน้ำหลากล้นเต็มผาหินสีนิลเช่นนี้

 

        โดยตัวน้ำตกนั้นอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 25 กิโลเมตร จากเส้นทางสายอุ้มผาง-คลองลาน ก่อนถึงอำเภอคลองลาน มีทางแยกด้านขวาเข้าสู่น้ำตก เรียกว่า “ถนนปางควาย” ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ถึงน้ำตกคลองน้ำไหล 

 

       น้ำตกคลองน้ำไหล เป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินที่นี่กว้างมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายน้ำ ลำธารสวยด้วยโขดหิน ในชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็น 2 สาย ดูสวยงามทางฝั่งขวาไหลลงสู่แอ่งน้ำกว้างประมาณ 3 เมตร เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตก

ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์
      เป็นน้ำตกเขตป่าดิบแล้งที่ยังสมบูรณ์ เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงาม น้ำตกมี 9 ชั้นมีน้ำไหลตลอดปี แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและแก่งเกาะ  ที่มองดูคล้ายเกาะเล็ก ๆ อยู่กลางลำธาร  สำหรับชั้นที่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ คือ ชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็นสายสวยงามสองสายทางฝั่งขวา ไหลลงสู่แอ่งน้ำกว่างประมาณ 3 เมตร 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ
       ธรณีวิทยา : ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต
       ลักษณะภูมิประเทศ : ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะการเกิดน้ำตกจากแนวเทือกเขาสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นลาดหินตามเชิงเขา
       น้ำ : มีน้ำไหลตลอดปี
       ขยะ : พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ
       พืชพรรณ : ป่าไม้ในบริเวณนี้ได้แก่ เต็ง รัง ยอป่า สมอพิเภก รกฟ้า และสมพง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมี ป่าไผ่ ซึ่งเป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่กระจายเป็นหย่อม ๆ 
       สัตว์ป่า : ในฤดูฝนมีนกเงือกอาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังพบสัตว์ป่า  เช่น เก้ง หมูป่า เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมเข้าชม
        ผู้ใหญ่คนละ 40 บาท
        รถยนต์ 4 ล้อ คันละ 30 บาท 

 

คำสำคัญ : น้ำตก คลองน้ำไหล

ที่มา : http://www.onep.go.th/thailandnaturalsites/resourcedetail.php?geo_code=KP2&resourcetypecode=3

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). น้ำตกคลองน้ำไหล. สืบค้น 13 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=217&code_db=DB0011&code_type=F001

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=217&code_db=610002&code_type=04

Google search

Mic

จุดชมวิวเขาหัวช้าง

จุดชมวิวเขาหัวช้าง

หากมีเวลาเพียงพอและชื่นชอบในการชมทิวทัศน์ถ่ายภาพในที่สูง เขาหัวช้าง ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทางอุทยานฯ ได้จัดให้เป็นจุดชมทิวทัศน์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการมากนัก เป็นสันเขาสูงประมาณ 300 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจะใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 2 ชั่วโมง

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 1,383

ฝายประดู่ลาย

ฝายประดู่ลาย

สถานที่พักผ่อน เพื่อออกกำลังกาย และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่าอ่างเก็บน้ำประดู่ลาย บริเวณดังกล่าว รองรับน้ำธรรมชาติ จากคลองสวนหมากที่ไหลมารวมกันที่ ฝายน้ำล้นท่ากระดาน ระยะทางยาว 3 กิโลเมตร ลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ โดยมีลึก 5 เมตร เก็บกักน้ำได้ 2 แสนลูกบาตรเมตร หล่อเลี้ยง ชุมชนผาสุก ประดู่ลาย มอมะม่วง สองสามัคคี และหมู่บ้านคลองแม่ลาย และยังล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร อีกตำบล 3 ตำบลของเมืองกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 1,024

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล เป็นน้ำตกยอดนิยมของคนกำแพงเพชรอีกแห่งหนึ่งรองมาจากน้ำตกคลองลาน เพราะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์แห่งความงดงามเป็นของตนเองและที่สำคัญเป็นสายน้ำที่ไหลให้น้ำอยู่ได้ตลอดทั้งปี

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2017 ผู้เช้าชม 2,178

บึงช้าง

บึงช้าง

แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะเป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือ และกีฬาทางน้ำ เป็นสถานที่จัดงานลอยกระธงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 918